Popis najčešćih mikrodelecija

* Mikrodelecije koje su registrirane na regiji neke delecije ili duplikacije, veće od 7Mb.