Ajla Ridžal, Key Account Manager

Ajla Ridžal, mag. biol. genet.

Key Account Manager

Ajla Ridžal je Key Account Manager i mlada nada BTGMED BIH tima. Ajla je magistar biologije, odnosno genetike sa posebnim usmjerenjem na biologiju kancera i molekularno-biohemijske tehnike, i stoga je prava adresa za bilo koji tvoj upit u vezi sa genetskim testovima i sindromima i oboljenjima koje otkrivaju. Posebno interesovanje je razvila za embriologiju, reproduktivnu biologiju, medicinsku genetiku, humanu genetiku, te generalno molekularnu dijagnostiku.

Prethodno volontersko iskustvo u embriološkoj laboratoriji klinike za vantjelesnu oplodnju joj je dalo izvanredno razumijevanje samog procesa oplodnje. Takođe, volonterski angažman u Udruženju za djecu sa posebnim potrebama i osobe sa neurorazvojnim poremećajima joj je dalo posebnu dozu empatije koju iskazuje u svakodnevnom kontaktu sa trudnicama, ali i kolegama.

Pored ljubavi prema genetici koju ne krije, Ajla posebnu ljubav gaji prema fitnesu, sportu, nutricionizmu i zdravom životu uopšte.