Najnoviji članci

Da li godine oca mogu da budu indikacija za prenatalno testiranje?

Da li godine oca mogu da utiču na zdravlje bebe? Koja godina je presudna?

Svima nam je poznato da sa godinama majke raste rizik od pojave različitih genetskih abnormalnosti kod bebe. Međutim, retko se spominju godine oca kao rizični faktor pojave nekih bolesti ili sindroma kod djece. Da li zbog godina oca postoji veći rizik od pojave Downovog sindroma ili nekih drugih obolenja? Da li prema tome godine oca možemo posmatrati kao jednu od indikacija za neinvazivno prenatalno testiranje?

Pročitaj više »