Mirjana Marić, Office Manager

Mirjana Marić, dipl. oec

Finance and Administration Manager

Mirjana Marić, diplomirani ekonomista, je Finance and Administration Manager u BTGMED Bosna i Hercegovina i odgovorna za naš vrijedni tim i sve što se unutar njega dešava. Pored toga, njen glas ćeš možda čuti s druge strane telefona ukoliko nas pozoveš da se raspitaš o Veritas prenatalnim testovima.

Mirjana je izrazito odgovorna i pouzdana koleginica čije vještine doprinose efikasnosti cijelog tima, a smisao za humor stvara ugodnu atmosferu u našem timu. Njena otvorenost i pristupačnost mnogo doprinose lijepim odnosima sa klijentima.

U slobodno vrijeme se bavi plesom i planinarenjem, te se interesuje za oblast digitalnog marketinga, iz koje je pohađala različite kurseve.