Spisak najčešćih mikrodelecija

* Mikrodelecije koje su registrovane na regionu neke delecije ili duplikacije, veće od 7Mb.