Tatjana Klještan, Izvršni direktor za medicinske poslove

Tatjana Klještan, dipl.biol.

Executive Director for Medical Affairs

Tatjana Klještan je izvršni direktor za medicinske poslove u BTGMED Bosna i Hercegovina. Nakon što je završila Li Po Chun United World College u Hong Kongu, studirala je i sa počastima diplomirala biologiju i hemiju na Univerzitetu St. Lawrence u Njujorku 2016. godine. Tokom studija u Kopenhagenu je istraživala uticaj biotehnologije na medicinu. Uvid u etičke kodekse svjetskih biotehnoloških institucija je sticala na seminarima u Kembridžu i Oksfordu.

Otvorenost prema ljudima i novim iskustvima počela je da njeguje još u djetinjstvu baveći se karateom i folklorom. Kolege, saradnici i klijenti je prepoznaju kao prirodnu i srdačnu. Saglasni su da je izuzetno predana poslu i sposobna da proces saradnje učini spontanim i ugodnim.

Ona uživa da svoje znanje, iskustvo i ljubav prema genetici dijeli sa drugima, te će tako i tebi ukazati na sve prednosti prenatalnih i genetskih testova i rado će ti odgovoriti na sva pitanja u vezi sa genetikom, koja je tako široka oblast i individualna za svakog od nas.