Naš tim

Tatjana Klještan, Izvršni direktor za medicinske poslove

Tatjana Klještan, dipl. biol.

Executive Director for Medical Affairs

Mirjana Marić, Office Manager

Mirjana Marić, dipl. oec

Finance and Administration Manager

Brankica Sretenović, Regional Key Account Manager

Brankica Sretenović, mr. pharm

Regional Key Account Manager

Maja Kragulj, Key Account Manager

Maja Kragulj, dipl. oec

Key Account Manager

Dr Lana Turudić, Key Account Manager

Dr Lana Turudić

Key Account Manager

Maida Pirić, Regionalni menadžer

Maida Pirić

Regional Manager