Ajla Ridžal, magistrica genetike: Šta je prenatalno testiranje i zašto je važno?

Genetsko savjetovanje sa Ajlom Ridzal

Tokom gostovanja na RTV USK naš genetski savjetnik Ajla Ridžal, magistrica genetike, edukovala je gledaoce na temu prenatalnih testova, njihovoj važnosti i benefitima. Kroz razgovor, sa stručne tačke gledišta, odgovorila je na niz flegmi koje prate temu prenatalnog i genetskog testiranja. Saznajte koji su bili njeni odgovori na najčešće postavljena pitanja i nedoumice svih novopečenih trudnica!

Šta je, zaista, prenatalno i genetsko testiranje? Koliko je važno?

Prenatalno testiranje se odnosi na skup različitih pretraga koje se izvršavaju u toku trudnoće, isključivo prije rođenja bebe. U užem smislu, odnosi se na utvrđivanje abnormalnosti koje imaju genetsku podlogu.

Ridžal naglašava: “Prenatalna dijagnostika obuhvata niz različitih metoda kojim možemo da dobijemo informacije o zdravstvenom stanju ploda i uvidimo da li postoji neko patološko stanje.”

U širem kontekstu, razgovarali su o genetskom testiranju. Dobro je poznato da su sve funkcije u našim tijelima određene genima, u kojima je sve zapisano o nama. Također, znamo da su geni dijelovi DNK sekvence.

“Genetsko testiranje se odnosi na testiranje same DNK molekule. Cilj njegove primjene u zdravstvu jeste utvrđivanje postojanja potencijalnih mutacija, promjena ili grešaka, koje se događaju na nivou DNK molekule, uslijed kojih može doći do pojave različitih kliničkih slika i oboljenja”, objašnjava Ridžal. Zatim navodi: “Monogenska oboljenja se, na primjer, dešavaju usljed promjene na samo jednom genu, ali je češće riječ o promjenama koje zahvataju veci broj gena, izazivajući kompleksne bolesti. Promjene mogu utjecati na veću količinu genetskog materijala, gdje govorimo o promjenama u strukturi ili broju hromozoma, to jeste, hromozomskim aberacijama.”

Kakav značaj za same roditelje imaju genetski testovi?

Često možemo čuti pitanje poput: Da li beba od oba zdrava roditelja može da se rodi sa nekim oboljenjem ili sindromom?

Ajla odgovara: “To je česta zabluda. Roditelji misle da ako u porodici nemaju nikoga sa, na primjer, Daunovim sindromom, ili bilo kojom drugom DNK malfunkcijom, da ne postoji nikakva mogućnost da dobiju bebu sa nekom od hromozomskih abnormalnosti. Nažalost, apsolutno svi mogu da dobiju bebu sa nekom od hromozomskih abnormalnosti, bez obzira na porodičnu anamnezu, zdravstveno stanje, životni stil trudnice i slične parametre. Niko nije pošteđen takve mogucnosti.”

Sljedeće najčešće pitanje roditelja jeste: Koji prenatalni testovi su dostupni trudnicama kod nas?

Prenatalnu dijagnostiku po pravilu dijelimo na invazivne i neinvazivne metode. Invazivne metode nose rizik komplikacija u toku trudnoće i mogu dovesti do spontanog pobačaja, ali se zasnivaju na analizi DNK molekule i daju jasan i precizan rezultat. Sa druge strane, Ajla navodi: “Neinvazivne metode prenatalne dijagnostike predstavile su više varijanti prenatalnih testova. Postoje double i triple test, kao i kombinacije testova, koji se zasnivaju na statističkim analizama. Dok je NIPT, neinvazivni prenatalni test, najsavremeniji mogući način neinvazivne prenatalne dijagnostike, jer se zasniva isključivo na podacima iz DNK molekule vaše bebe.”

Sve o NIPT testovima. Jednostavno objašnjeno.

Za početak, važno je razumjeti šta je neinvazivni prenatalni test, ili jednostavnije rečeno NIPT test.

Magistrica genetike, Ajla objašnjava: “NIPT testovi su genetiski testovi koji se baziraju na analizi DNK molekule ploda, to jeste vaše bebe. Ovo pravi glavnu razliku NIPT testa od drugih testova neinvazivne prenatalne dijagnostike, kao što su double i triple test koji se zasnivaju na testiranju biohemijskih markera iz krvi majke i na taj način procjenjuju statističku vjerovatnoću da je možda prisutna neka hromozomska aberacija. Zaključujemo kako rezultati ovih testova nisu jasni, dok je NIPT isključivo kreiran za vašu bebu. NIPT test, ukoliko koristi najnapredniju tehnologiju sekvenciranja, rezultat isporučuje sa preciznošću od 99.9%.

A koje sve informacije možemo dobiti iz neinvazivnog prenatalnog testa?

Upoznati smo da svaki čovjek ima 46 hromozoma, od kojih po 23 nasljeđuje od majke i 23 od oca. Posljednji par hromozoma jesu polni hromozomi.

Ridžal savjetuje: “NIPT testom, ukoliko se koriste adekvatne, moderne i savremene metode i tehnologije tokom sekvenciranja cjelokupnog genoma, možemo detektovati sve hromozome u garnituri. Pojava viška ili nedostatka nekog hromozoma predstavlja aneuploidiju i povezuje se sa različitim stepenima psihomotornih, fizičkih ili mentalnih oštećenja i poteškoća. Sve strukturne i numeričke promjene hromozoma mogu se otkriti NIPT testom, čak i one najmanje. Prirodno, pomoću ovog testa možemo otkriti i pol vaše bebe.”

Sigurno vas interesuje da li ovaj test trebaju uraditi sve trudnice?

Ajla odgovara: “Moderna medicina preporučuje da se test uradi u svim trudnoćama, kako bismo pravovremeno bili obavješteni o zdravstvenom stanju bebe. Dovoljan je samo uzorak krvi majke, već od 10 nedelje trudnoće. Rezultati testiranja dozvoljavaju nam potpuni uvid u genom bebe, a sam NIPT test je u potpunosti siguran kako za majku, tako i za bebu.”

Kako odlučiti koji NIPT test da uradim?

Na tržištu postoji mnogo različitih prenatalnih testova, koji imaju isti cilj, uviđanje hromozomskih abnormalnosti. I ako imaju svi isti cilj, ne uspijevaju svi NIPT testovi da nam jednako prikažu te informacije. Razlikuju se u pouzdanosti, uspješnosti i preciznosti.

Magistrica genetike, Ajla Ridžal odlučila je da izdvoji nekoliko kriterijuma na koje se budući roditelji trebaju fokusirati tokom izbora NIPT testa za svoju bebu. Ona ističe: “Najvažniji kriterijum pri odabiru NIPT testa jeste koja tehnologija se koristi za samo testiranje. Poznato je da je danas najsavremenija i broj 1 svjetski standard tehnologija koja se koristi za sekvenciranje cijelog genoma illumina platforma. Primarni kriterijum, određuje tačnost vaših rezultata. Drugi važan kriterijum je da odabrani test ne ovisi o fetalnoj frakciji, to jeste udjelu bebinog DNK u krvi majke. Sve trudnice nemaju istu fetalnu frakciju tokom trudnoće i iz tog razloga, testovi koje ne koriste tako kvalitetne i savremene tehnologije mogu dati lažne rezultate. Naposljetku, ali ne i manje važna, jeste laboratorija koja stoji iza samih testova. Ona mora biti transparentna, a podatci ko stoji iza nalaza jasni.”

U našem slučaju uzorci za VeritasTest se analiziraju u Veritas laboratoriji, što je svojevrsna garancija kvaliteta.

Takođe, važan kriterijum jeste da kompanija koja vam nudi neinvazivno prenatalno testiranje, pruža mogućnost genetskog savjetovanja prilikom samog odabira prenatalnog testa, kako biste bili sigurni da ste odabrali najbolju opciju za vas. Kada je u pitanju VeritasTest, za ovakve konsultacije Ajla Ridžal je prava adresa.

Još je važnija mogućnost konsultacija sa genetičarima nakon dobijanja rezultata, posebno u slučaju da nalaz bude pozitivan, kada oni daju preporuke za dalju dijagnostiku kako bi se potvrdila ili odbacila pronađena genetska malformacija. Ekipa VeritasTest-a u BIH u svakom trenutku ima podršku stručnog tima iz Veritas laboratorije, koji je uvijek dostupan za dodatno tumačenje nalaza i savjet o sljedećim koracima.

Šta izdvojiti za sam kraj?

Roditeljstvo je velika odgovornost. Tokom planiranja potomstva se trebamo ponašati jednako odgovorno kao i kada se naše dijete rodi. Važno je iskoristiti sve metode koje nam savremena medicina omogućava. Prenatalno testiranje, genetske konsultacije i savjetovanje jeste odgovoran i zdrav početak vašeg roditeljskog puta”, zaključuje Ridžal.

Ukoliko razmišljate da uradite neinvazivno prenatalno testiranje, ali želite znati više, u kompaniji BTGMED, koja je ekskluzivni i ovlašteni zastupnik za VeritasTest na teritoriji Jugoistočne Evrope, možete zakazati besplatne genetske konsultacije sa Ajlom Ridžal, magistricom genetike, putem email-a ajla.ridzal@btgmed.com ili na broj telefona + 387 61 474 813.

Čitaj dalje:

Kako odabrati najbolji prenatalni test? - Tatjana Jovanović

Kako odabrati najbolji prenatalni test?

Ukoliko razmišljaš o tome da uradiš prenatalni test, sigurno si prilikom istraživanja pronašla mnoštvo njih i na prvi pogled su ti se svi učinili slični. Došlo je vrijeme da se odlučiš, ali nisi baš sigurna koji je pravi test za tebe. U nastavku ti donosimo riječi Tatjane Jovanović, našeg stručnjaka iz oblasti genetike koje će ti pomoći prilikom odabira prenatalnog testa za sebe.

Pročitaj više »
Petra Podobnik Brlečić: Mogu li testovi iz krvi majke zamijeniti amniocentezu?

Dr. Petra Podobnik Brlečić: Mogu li testovi iz krvi majke zamijeniti amniocentezu?

Odgovor na to pitanje je – ne još u potpunosti, ali vrlo smo blizu toga.

Trudnoća je posebno stanje za svaku buduću majku, koje pobuđuje osjećaj neopisive sreće, ali istovremeno i osjećaje određene zabrinutosti. Jedina istinska želja budućih roditelja je da se njihovo dijete rodi živo i zdravo. Iako je velika većina djece potpuno zdrava, jedno od stotinu djece ima fizički ili mentalni hendikep, a jedno od najčešćih uzroka takvog stanja je Downov sindrom (dijete ima višak kromosoma 21 (trisomija 21)).

Pročitaj više »
Da li godine oca mogu da budu indikacija za prenatalno testiranje?

Da li godine oca mogu da utiču na zdravlje bebe? Koja godina je presudna?

Svima nam je poznato da sa godinama majke raste rizik od pojave različitih genetskih abnormalnosti kod bebe. Međutim, rijetko se spominju godine oca kao rizični faktor pojave nekih oboljenja ili sindroma kod djece. Da li zbog godina oca postoji veći rizik od pojave Downovog sindroma ili nekih drugih oboljenja? Da li prema tome godine oca možemo posmatrati kao jednu od indikacija za neinvazivno prenatalno testiranje?

Pročitaj više »

Voćarska 106
10000 Zagreb
01 4594 748

Ginekološka ordinacija dr. Marija Hršak

Hrvoja Macanovića 2A
10000 Zagreb
01 3639 430

Ginekološka ordinacija dr. Zvonimir Čolak

Trg Ivana Kukuljevića bb
10000 Zagreb
01 3895 282

Ginekološka ordinacija dr. Ante Dumančić

Grižanska 4
10000 Zagreb

Ginekološka ordinacija dr. Snježana Kašljević

Avenija Većeslava Holjevca 22
10000 Zagreb
01 6598 469

Ginekološka ordinacija dr. Renata Obrad Sabljak

Prilaz Baruna Filipovića 11
10000 Zagreb
01 3757 109

Ginekološka ordinacija dr. Jean Chedid

Bosutska 30
10000 Zagreb
01 6115 196

Ginekološka ordinacija dr. Božica Kvaternik-Ledinski

Baštijanova 52
10000 Zagreb
01 3667 091

Ginekološka ordinacija dr. Suzana Bokić

Prečko 2
10000 Zagreb
01 3866 220

Dragutina Domjanića 19
10000 Zagreb
01 2339 818
097 7605 189

Vinogradska 5
10000 Zagreb
01 3768 336

Gjure Szaba 1/A
10000 Zagreb
01 6666 633

Ivane Brlić Mažuranić 33
10000 Zagreb
01 3735 642

Zvonimirova 35/1
10000 Zagreb
01 4650 522

Vrabečak 4
10000 Zagreb
01 3438 592

Trnjanska cesta 95
10000 Zagreb
01 7701 770

Krajiška 15
10000 Zagreb
01 3764 175

Stenjevečka 33
10000 Zagreb
01 3791 065

Petra Preradovića 10
10000 Zagreb
01 4855 041

Zvonimirova 26
10000 Zagreb
01 6419 800

Bosutska 19
10000 Zagreb
01 6112 501

Nemetova 2
10000 Zagreb
01 4693 111

Ginekološka ordinacija dr. Elvira Matijević

Mokrička 54
10290 Zaprešić
01 3353 303

Pavla Lončara 1
10290 Zaprešić
01 4100 699

Ginekološka ordinacija dr. Igor Pecić

Ljudevita Gaja 37
10340 Samobor
01 3330 769

Ginekološka ordinacija dr. Ksenija Jakopinčić

Ljudevita Gaja 38
10340 Samobor
01 3330 766

Laboratorij Samobor

Ljudevita Gaja 37
10340 Samobor
01 3330 731

Ginekološka ordinacija dr. Davorko Čukelj

Ninska 20
10360 Sesvete
01 2009 900

Spec. ginekološka ordinacija dr. Vedrana Belužić Šarac

Ninska 10
10360 Sesvete
01 2050 710

Trg Dragutina Domjanića 8
10360 Sesvete
01 7788 991

Ginekološka ordinacija dr. Višnja Mihalinčić-Savković

Matice Hrvatske 5
10410 Velika Gorica
01 6379 731

Šoltanska 1
21000 Split
021 685 953

Splitska 47
21230 Sinj
021 700 028

Gin. ord. dr. Marijana Sekulić

Karla Vipauca 8
22000 Šibenik
022 212 720

J. J. Strossmayera 141
31000 Osijek
031 638 444

Ginekološka ordinacija dr. Jasminka Leko

Park kralja Petra Krešimira IV. 6
31000 Osijek
031 225 388

Spec. ginekološka ordinacija dr. Mirjana Jakobović

Biševska ul. bb
31000 Osijek
031 502 011

Spec. ginekološka ordinacija dr. Zvjezdana Fuštin

Biševska ul. bb
31000 Osijek
031 531 039

Spec. ginekološka ordinacija dr. Mirjana Glavaš

Vijenac Paje Kolarića 6
31000 Osijek
031 209 362

Adama Reisnera 61
31000 Osijek
031 211 444

Prolaz kod Snježne Gospe 1
31000 Osijek
031 504 454

Ginekološka ordinacija dr. Marija Haj Barakat

Bana Jelačića 10
31500 Našice
031 615 684

Ginekološka ordinacija dr. Mirjana Semenić Rutko

Kralja Tvrtka 3
32000 Vukovar
032 450 800

Trg kralja Tomislava 8
33000 Vinkovci
033 726 999

Ginekološka ordinacija dr. Filomena Tolić Kovačić

Borovska 7
35000 Slavonski Brod
035 400 062

Poliklinika Medikol – podružnica Čakovec

 Franca Prešerna 13
40000 Čakovec
040 638 513

Ginekološka ordinacija dr. Davor Fara

Kolodvorska 20
42000 Varaždin
042 398 563

Poliklinika Nanna

Optujska ulica 43
42000 Varaždin
042 200 081

Poliklinika Adarta

Krešimira Filića 8
42000 Varaždin
042 500 900

Ginekološka ordinacija dr. Tamara Vrčić

Frana Supila 7A
42000 Varaždin
042 350 829

Ginekološka ordinacija dr. Mirela Matak Plantić

Vinogradska 1
42230 Ludbreg
042 404 825

Ginekološka ordinacija dr. Vladislav Čupić

Varaždinska 4A
42240 Ivanec
042 784 767

Ginekološka ordinacija dr. Zvonko Mendaš

Varaždinska 4A
42240 Ivanec
042 784 767

Spec. ginekološka ordinacija dr. Nikola Galkowski

Tomaša Garika Masaryka 15
43000 Bjelovar
043 247 333
098 239 852

Spec. ginekološka ordinacija dr. Bruno Zadro

Antuna Mihanovića 8A
43000 Bjelovar
043 221 863

Spec. ginekološka ordinacija dr. Renata Orlović Poljak

Antuna Mihanovića 8A
43000 Bjelovar
043 217 512

Spec. ginekološka ordinacija dr. Romana Švaljek Toth

Josipa Juraja Strossmayera 3
43000 Bjelovar
043 244 999

Poliklinika Došen

Strossmayerova 4
43000 Bjelovar
043 243 110

Silvija Strahimira Kranjčevića 11/II
44000 Sisak
044 510 091

Ginekološka ordinacija dr. Katarina Miškulin

Kralja Tomislava 1
44000 Sisak
044 549 001

Poliklinika Matoc

Franje Lovrića 29
44000 Sisak
044 534 774

Ginekološka ordinacija dr. Sanja Štingl-Vlašić

Vukovarska 41
4440 Glina
044 882 025

Spec. ginekološka ordinacija dr. Igor Lončar

Plitvička 11
47000 Karlovac
047 415 644

Krešimirova 42
51000 Rijeka
051 688 030

Ginekološka ordinacija dr. Marija Prpić Gršković

Ive Marinkovića 11
51000 Rijeka
051 371 193

Spec. ginekološka ordinacija dr. Darja Krešić

Krešimirova 34/1
51000 Rijeka
051 321 552

Franje Čandeka 46/II
51000 Rijeka
051 643 215

Agatićeva ul. 8
51000 Rijeka
072 100 700

Ginekološka ordinacija dr. Edmond Paljušaj

Cesta dalmatinskih brigada 30B
51211 Matulji
051 276 719

Vjekoslava Spinčića 8
51410 Opatija
051 701 693

Ginekološka ordinacija dr. Ana Barišić

Vela placa 4
51500 Krk
051 546 442

Ginekološka ordinacija dr. Vesna Bubić

Miroslava Bulešića 1
52000 Pazin
052 624 028

Rizzijeva ul. 101
52100 Pula
052 633 333

Ginekološka ordinacija dr. Mirjana Radovanac

Domenica Pergolisa 10/A
52210 Rovinj
052 814 458

Laboratorij Rovinj

Matteo Benussi 6
52210 Rovinj
052 811 422

Ginekološka ordinacija dr. Moreno Milevoj

Svetog Mikule 2
52220 Labin
052 858 011

Vladimira Gortana 25
52440 Poreč
052 434 850

Smiljan 13/6
53000 Gospić
053 678 802