Šta su trizomije, koje su najčešće, da li mogu da se liječe?

Šta su trizomije? Koje su najčešće? Da li se liječe?

U prenatalnoj dijagnostici trizomije su veoma čest pojam, ali da li ti je neko objasnio šta one tačno predstavljaju? Koji genetski sindromi spadaju u trizomije, koji su najčešći, da li mogu da se liječe i kako se otkrivaju? Objasnili smo u nastavku.

Šta su trizomije?

Trizomija predstavlja takvu genetsku abnormalnost gdje se javlja dodatna kopija nekog od hromozoma, odnosno neki od hromozoma se javlja u tri primjerka umjesto u dva.

Sad malo detaljnije…

Možda se sjećaš časa biologije kada se govorilo o razvoju ploda u maminom stomaku, nasljeđivanju gena od mame i tate i hromozomima, koji nose te gene.

Hromozomi su makromolekule koje se nalaze unutar naših ćelija i uočavaju se već u trenutku diobe. Oni su nosioci DNK, odnosno naših gena. Ove makromolekule su tipičnog izgleda slova X. Po pravilu svako od nas ima 46 hromozoma, odnosno 23 para. Pola smo naslijedili od mame, a pola od tate. Od toga su 22 para autozomni hromozomi, dok jedan par predstavlja polne hromozome, koji mogu da se pojave u obliku X – ženski ili Y – muški, odnosno u kombinaciji XX i XY.

Kod hromozoma je najvažnije njihovo brojčano stanje. Kao što smo napomenuli, svako od nas treba da ih ima 46 ili 23 para. Nekada se pri diobi ćelija može desiti slučajna greška i neki od hromozoma se pojavi u tri primjerka. Ta pojava se naziva trizomija.

U zavisnosti od toga koji hromozom se umnožio više nego što je trebalo, ova pojava može dovesti do poteškoća u rastu i razvoju ploda, koji se mogu manifestovati kroz različite zdravstvene probleme i karakteristična fizička obilježja. Veći dio trizomija utiče na dužinu i kvalitet života, dok neke uopšte nisu kompatibilne sa životom, odnosno dovode do prekida trudnoće.

Koje trizomije su najčešće?

Najčešće trizomije koje se susreću kod čovjeka su trizomija 21 – Down sindrom, trizomija 18 – Edwards sindrom i trizomija 13 – Patau sindrom.

Generalno, trizomija koja se najčešće javlja pri razvoju fetusa je trizomija 16, ali u najvećem broju slučajeva se ovakve trudnoće spontano završavaju vrlo rano, prije nego što su uopšte utvrđene.

Down sindrom

Downov sindrom je genetski sindrom koji nastaje usljed trizomije 21, odnosno pojave dodatne kopije 21. hromozoma. Ovaj genetski sindrom predstavlja najčešći oblik hromozomskog poremećaja kod ljudi – javlja se u čak jednoj od 500 trudnoća, od čega se jedna trećina završi spontanim pobačajem. Prema tome se procjenjuje da je jedno od oko 830 novorođenčadi rođeno sa ovim sindromom.

Sva djeca koja se rode sa Down sindromom imaju određena fizička i mentalna obilježja koja su im zajednička, a mogu da variraju u intenzitetu svog ispoljavanja. U fizička obilježja koja su karakteristična za trizomiju 21 spadaju koso postavljene oči, mali obim glave, kratak vrat, mali nos i usta, širok jezik koji viri iz usne duplje, male i slabo formirane uši, široke šake, kratki prsti i duboka brazda na dlanovima, mala stopala, slab mišićni tonus i opušteni ligamenti. Više od polovine osoba pogođenih trizomijom 21 ima urođenu srčanu manu, abnormalnosti probavnog trakta, oštećenja sluha i vida i prilično slab imunitet.

Pored toga, kod osoba sa Down sindromom je uglavnom prisutna i blaga mentalna zaostalost te im je potrebna posebna podrška i njega prilikom odrastanja i života. U zavisnosti od stepena intenziteta svih karakteristika ovog sindroma, mnoga djeca uspiju da pohađaju redovnu školu, druže se, kasnije obavljaju neke lakše poslove i dožive starost od preko 50 godina.

Edwards sindrom

Edwards sindrom, odnosno trizomija 18 je druga najčešća abnormalnost u broju hromozoma, a javlja se kod 1 od 6000 novorođenčadi, od kojih 80% čine djevojčice. U približno 65% slučajeva se trudnoća u kojoj je ustanovljena trizomija 18 završi spontanim pobačajem. Tek polovina rođenih beba sa ovim sindromom preživljava prva dva mjeseca života, samo 5-10% njih dočeka prvi rođendan, a jedva 1% doživi 10. godinu.

Djeca rođena sa Edwardsovim sindromom takođe imaju određene fizičke karakteristike. Većina djece se rađa sa malom tjelesnom masom, malom glavom, nisko usađenim i deformisanim ušima, spuštenim kapcima, malim ustima i donjom vilicom. Ovakva djeca mogu da se rode i sa rascjepom nepca ili usne. Šake su često stisnute, a prsti dugi i nerazvijeni. Česta je i pojava deformiteta stopala, sa spojenim i isprepletenim nožnim prstima.

Djeca sa Edwardsovim sindromom često imaju probleme sa srcem, plućima, bubrezima, dijafragmom i krvnim sudovima. Česte su pojave i malformacija na genitalnim organima. Ovakvu djecu takođe karakteriše mentalna zaostalost i usporen motorički razvoj.

Patau sindrom

Genetski sindrom koji nastaje kao rezultat trizomije hromozoma 13 se naziva Patau sindrom. Ovaj sindrom se smatra za uzrok velikog broja spondanih pobačaja, a jedna od 10 hiljada živorođenih beba ima razvijen ovaj sindrom.

Za Patau sindrom se vežu sljedeće karakteristike: malformacija prednjeg mozga, malformacija srednje linije lica (npr. defekti skalpa, kožni sinusi, rascjep usne i nepca, nepravilno formiran nos) i poremećaj u razvoju očiju, višak prstiju (polidaktilija) i mala porođajna težina i dužina. Kao posljedica malformacije prednjeg dijela velikog mozga javlja se teška mentalna zaostalost.

Takođe, prisutne su komplikacije sa unutrašnjim organima, kao što su poteškoće sa disanjem, upale pluća, povišen krvni pritisak (hipertenzija), problemi sa hranjenjem i probavom, kao i malformacije genitalnih organa.

Ovo su tri najčešća genetska sindroma uzrokovana trizomijama autozomnih hromozoma. Takođe, moguće su pojave genetskih sindroma uzrokovanih trizomijama polnih hromozoma, od kojih su neki vezani samo za djevojčice, dok se drugi odnose samo na dječake. U pitanju su sljedeći sindromi:

 1. Trizomija XXY – Klinefelterov sindrom

  Ovaj sindrom pogađa samo dječake, a javlja se kod 1 od hiljadu novorođenih dječaka. U slučaju pojave ove trizomije se kod dječaka u pubertetu javljaju ženske polne karakteristike (uska ramena, široki kukovi, nježan glas, ženski tip maljavosti, dugi ekstremiteti). Testisi su slabije razvijeni, a često se dijagnostikuje i sterilitet. Prisutna je poteškoća u učenju, uprkos normalnoj inteligenciji, kao i odgođen jezički i motorni razvoj.

 2. Trizomija XYY – Jakobsonov sindrom

  Jakobsonov sindrom se javlja kod 1 od 100.000 novorođenčadi, uz dvostruko veće šanse da se javi kod djevojčica, u odnosu na dječake. Petina djece rođene sa ovim sindromom ne doživi drugu godinu života, a brojni su slučajevi ljudi koji imaju ovaj sindrom a da toga uopšte nisu svjesni. Fizičke karakteristike koje se vežu za ovaj sindrom su: male uši, široko postavljene oči i spušteni kapci, mala donja vilica, tanka gornja usna, smanjena maljavost lica kod muškaraca, slab mišićni tonus, nizak nivo testosterona, te iznadprosječan rast. Često su prisutni poremećaj pažnje i teškoće sa učenjem. Osim toga, prsutni su problemi sa krvarenjem, srcem i bubrezima, te oslabljen imuni sistem, neplodnost i problemi sa govorom.

 3. Trizomija XXX (trizomija X hromozoma)

  Trizomija hromozoma X je sindrom koji se javlja samo kod ženske populacije, i to kod 1 od 1000 novorođenih djevojčica. Većina djevojčica uopšte ne pokazuje simptome. Smatra se da je ovaj sindrom dijagnostikovan u tek 10% slučajeva. Djevojčice rođene sa ovim sindromom karakteriše glava manja od prosjeka, natprosječna visina, slab mišićni tonus, srčani i bubrežni problemi. Primjećuje se kašnjenje u razvoju i govoru, poremećaji pažnje, te različiti stepeni autizma.

Zašto se javljaju trizomije i da li su nasljedne?

Kao što smo već napomenuli, trizomije se javljaju kao rezultat slučajne greške nastale u procesu diobe ćelija. Postoje određeni faktori koji mogu da znače povećan rizik od pojave neke od trizomija. Jedan od tih faktora jeste i pozitivna porodična anamneza, odnosno istorija sličnih sindroma u porodici. Ipak, veoma je mali procenat trizomija za koje se smatra da su naslijeđene od roditelja.

Starost majke, ali i oca su takođe faktor rizika, kao i nastanak trudnoće medicinski potpomognutim metodama.

Svi ovi faktori ne znače da zdravi, mladi parovi ne mogu da dobiju bebu koja ima neki od genetskih sindroma, jer slučajne greške koje nastaju prilikom „kopiranja“ materijala ne biraju svoju žrtvu.

Rizik od pojave trizomije u zavisnosti od starosti trudnice
Rizik od pojave trizomije u zavisnosti od starosti trudnice

Da li trizomije mogu da se liječe?

Nažalost, trizomije nisu bolesti koje mogu da se liječe. Međutim, moguće je poduzeti određene aktivnosti kako bi se uticalo na poboljšanje zdravstvenog stanja i kvaliteta života bebe rođene sa nekim sindromom. Te aktivnosti uključuju različite hirurške zahvate i terapije za olakšavanje tegoba uzokovanih trizomijom.

Kako se otkrivaju trizomije?

Budući da genetske sindrome uzrokovane trizomijama nije moguće liječiti, a poboljšanje kvaliteta života je donekle moguće, lako je zaključiti da su roditelji djece sa trizomijama u velikoj prednosti ukoliko informaciju o postojanju ovih stanja dobiju na vrijeme – prije nego što se beba uopšte rodi. Zato se trudnica upućuje na dalje analize čim se pojavi neka sumnja za postojanje neke nepravilnosti u razvoju ploda.

Određene karakteristike ovih sindroma su često uočljive na ultrazvučnim pregledima i to je osnovni alarm za dalje pretrage. Pored ultrazvučnog nalaza, postoji još alarmirajućih faktora koji ukazuju na mogućnost postojanja trizomija, a to su sljedeći:

• Starost majke preko 35 godina i/ili oca preko 45
• Loš nalaz double i/ili triple testa
• Kada je trudnoća nastala medicinski potpomognutom metodom
• Ako u porodici postoji istorija genetskih abnormalnosti
• U slučajevima kada je prethodna trudnoća bila združena sa genetskim anomalijama ploda
• Ukoliko je trudnica prethodno imala spontani pobačaj

Ukoliko se pri uočavanju nekog od ovih alarmirajućih faktora odreaguje na vrijeme i roditelji rano u trudnoći dobiju informaciju o postojanju trizomije, to im daje dovoljno vremena da obrade informacije i pripreme se na cjelokupnu situaciju koju jedna takva dijagnoza nosi. To podrazumijeva prikupljanje informacija o potrebnim daljim dijagnostičkim procedurama, kao i mogućim zahvatima i načinima brige o djetetu sa posebnim potrebama. Složićete se da ovakve situacije zahtjevaju zaista veliku pripremu – i mentalnu, ali i logističku i finansijsku.

Postoji više načina otkrivanja trizomija, ali najsigurniji i najprecizniji jeste neinvazivni prenatalni test koji bebinu DNK analizira iz jednog uzorka krvi majke. Jedan od takvih je i VeritasTest myPrenatal, koji postojanje genetskih sindroma kao što je Down otkriva uz sigurnost od >99.9%. Ova velika sigurnost je moguća iz nekoliko razloga:

 • uzorci se šalju u vlastitu, potpuno sigurnu Veritas laboratoriju
 • kompanija Veritas za analizu uzoraka koristi najsavremeniju platformu za sekvencioniranje DNK – illumina platformu
 • nalaze interpretiraju stručnjaci iz oblasti genetike čija su znanja i iskustva na svjetskom nivou
Analiza fetalne DNK u laboratoriji
Rana analiza DNK ploda je od ključne važnosti u otkrivanju trizomija

Šta je još važno kada su u pitanju trizomije?

S obzirom na to da su trizomije u najvećem broju slučajeva rezultat slučajne greške i da se ne mogu liječiti, važno je raditi na njihovom ranom otkrivanju kako bi se budući roditelji pripemili na mogućnost da se trudnoća sa trizomijom ploda desi i njima. Kako bismo postigli što veći procenat rano otkrivenih trizomija potrebno je raditi na svijesti uopšte o njihovom postojanju, ali i o važnosti ranog otkrivanja. Upravo zato se mjesec mart obilježava kao Mjesec svijesti o trizomijama, ali i da se slave životi hrabrih roditelja i njihovih mališana koji vode ove, nimalo jednostavne, bitke. Ukoliko je ovaj tekst barem malom broju budućih roditelja ukazao na važnost prenatalne dijagnostike, uradio je dobar dio posla.

Čitaj dalje:

Kako odabrati najbolji prenatalni test? - Tatjana Jovanović

Kako odabrati najbolji prenatalni test?

Ukoliko razmišljaš o tome da uradiš prenatalni test, sigurno si prilikom istraživanja pronašla mnoštvo njih i na prvi pogled su ti se svi učinili slični. Došlo je vrijeme da se odlučiš, ali nisi baš sigurna koji je pravi test za tebe. U nastavku ti donosimo riječi Tatjane Jovanović, našeg stručnjaka iz oblasti genetike koje će ti pomoći prilikom odabira prenatalnog testa za sebe.

Pročitaj više »
Petra Podobnik Brlečić: Mogu li testovi iz krvi majke zamijeniti amniocentezu?

Dr. Petra Podobnik Brlečić: Mogu li testovi iz krvi majke zamijeniti amniocentezu?

Odgovor na to pitanje je – ne još u potpunosti, ali vrlo smo blizu toga.

Trudnoća je posebno stanje za svaku buduću majku, koje pobuđuje osjećaj neopisive sreće, ali istovremeno i osjećaje određene zabrinutosti. Jedina istinska želja budućih roditelja je da se njihovo dijete rodi živo i zdravo. Iako je velika većina djece potpuno zdrava, jedno od stotinu djece ima fizički ili mentalni hendikep, a jedno od najčešćih uzroka takvog stanja je Downov sindrom (dijete ima višak kromosoma 21 (trisomija 21)).

Pročitaj više »
Da li godine oca mogu da budu indikacija za prenatalno testiranje?

Da li godine oca mogu da utiču na zdravlje bebe? Koja godina je presudna?

Svima nam je poznato da sa godinama majke raste rizik od pojave različitih genetskih abnormalnosti kod bebe. Međutim, rijetko se spominju godine oca kao rizični faktor pojave nekih oboljenja ili sindroma kod djece. Da li zbog godina oca postoji veći rizik od pojave Downovog sindroma ili nekih drugih oboljenja? Da li prema tome godine oca možemo posmatrati kao jednu od indikacija za neinvazivno prenatalno testiranje?

Pročitaj više »

Voćarska 106
10000 Zagreb
01 4594 748

Ginekološka ordinacija dr. Marija Hršak

Hrvoja Macanovića 2A
10000 Zagreb
01 3639 430

Ginekološka ordinacija dr. Zvonimir Čolak

Trg Ivana Kukuljevića bb
10000 Zagreb
01 3895 282

Ginekološka ordinacija dr. Ante Dumančić

Grižanska 4
10000 Zagreb

Ginekološka ordinacija dr. Snježana Kašljević

Avenija Većeslava Holjevca 22
10000 Zagreb
01 6598 469

Ginekološka ordinacija dr. Renata Obrad Sabljak

Prilaz Baruna Filipovića 11
10000 Zagreb
01 3757 109

Ginekološka ordinacija dr. Jean Chedid

Bosutska 30
10000 Zagreb
01 6115 196

Ginekološka ordinacija dr. Božica Kvaternik-Ledinski

Baštijanova 52
10000 Zagreb
01 3667 091

Ginekološka ordinacija dr. Suzana Bokić

Prečko 2
10000 Zagreb
01 3866 220

Dragutina Domjanića 19
10000 Zagreb
01 2339 818
097 7605 189

Vinogradska 5
10000 Zagreb
01 3768 336

Gjure Szaba 1/A
10000 Zagreb
01 6666 633

Ivane Brlić Mažuranić 33
10000 Zagreb
01 3735 642

Zvonimirova 35/1
10000 Zagreb
01 4650 522

Vrabečak 4
10000 Zagreb
01 3438 592

Trnjanska cesta 95
10000 Zagreb
01 7701 770

Krajiška 15
10000 Zagreb
01 3764 175

Stenjevečka 33
10000 Zagreb
01 3791 065

Petra Preradovića 10
10000 Zagreb
01 4855 041

Zvonimirova 26
10000 Zagreb
01 6419 800

Bosutska 19
10000 Zagreb
01 6112 501

Nemetova 2
10000 Zagreb
01 4693 111

Ginekološka ordinacija dr. Elvira Matijević

Mokrička 54
10290 Zaprešić
01 3353 303

Pavla Lončara 1
10290 Zaprešić
01 4100 699

Ginekološka ordinacija dr. Igor Pecić

Ljudevita Gaja 37
10340 Samobor
01 3330 769

Ginekološka ordinacija dr. Ksenija Jakopinčić

Ljudevita Gaja 38
10340 Samobor
01 3330 766

Laboratorij Samobor

Ljudevita Gaja 37
10340 Samobor
01 3330 731

Ginekološka ordinacija dr. Davorko Čukelj

Ninska 20
10360 Sesvete
01 2009 900

Spec. ginekološka ordinacija dr. Vedrana Belužić Šarac

Ninska 10
10360 Sesvete
01 2050 710

Trg Dragutina Domjanića 8
10360 Sesvete
01 7788 991

Ginekološka ordinacija dr. Višnja Mihalinčić-Savković

Matice Hrvatske 5
10410 Velika Gorica
01 6379 731

Šoltanska 1
21000 Split
021 685 953

Splitska 47
21230 Sinj
021 700 028

Gin. ord. dr. Marijana Sekulić

Karla Vipauca 8
22000 Šibenik
022 212 720

J. J. Strossmayera 141
31000 Osijek
031 638 444

Ginekološka ordinacija dr. Jasminka Leko

Park kralja Petra Krešimira IV. 6
31000 Osijek
031 225 388

Spec. ginekološka ordinacija dr. Mirjana Jakobović

Biševska ul. bb
31000 Osijek
031 502 011

Spec. ginekološka ordinacija dr. Zvjezdana Fuštin

Biševska ul. bb
31000 Osijek
031 531 039

Spec. ginekološka ordinacija dr. Mirjana Glavaš

Vijenac Paje Kolarića 6
31000 Osijek
031 209 362

Adama Reisnera 61
31000 Osijek
031 211 444

Prolaz kod Snježne Gospe 1
31000 Osijek
031 504 454

Ginekološka ordinacija dr. Marija Haj Barakat

Bana Jelačića 10
31500 Našice
031 615 684

Ginekološka ordinacija dr. Mirjana Semenić Rutko

Kralja Tvrtka 3
32000 Vukovar
032 450 800

Trg kralja Tomislava 8
33000 Vinkovci
033 726 999

Ginekološka ordinacija dr. Filomena Tolić Kovačić

Borovska 7
35000 Slavonski Brod
035 400 062

Poliklinika Medikol – podružnica Čakovec

 Franca Prešerna 13
40000 Čakovec
040 638 513

Ginekološka ordinacija dr. Davor Fara

Kolodvorska 20
42000 Varaždin
042 398 563

Poliklinika Nanna

Optujska ulica 43
42000 Varaždin
042 200 081

Poliklinika Adarta

Krešimira Filića 8
42000 Varaždin
042 500 900

Ginekološka ordinacija dr. Tamara Vrčić

Frana Supila 7A
42000 Varaždin
042 350 829

Ginekološka ordinacija dr. Mirela Matak Plantić

Vinogradska 1
42230 Ludbreg
042 404 825

Ginekološka ordinacija dr. Vladislav Čupić

Varaždinska 4A
42240 Ivanec
042 784 767

Ginekološka ordinacija dr. Zvonko Mendaš

Varaždinska 4A
42240 Ivanec
042 784 767

Spec. ginekološka ordinacija dr. Nikola Galkowski

Tomaša Garika Masaryka 15
43000 Bjelovar
043 247 333
098 239 852

Spec. ginekološka ordinacija dr. Bruno Zadro

Antuna Mihanovića 8A
43000 Bjelovar
043 221 863

Spec. ginekološka ordinacija dr. Renata Orlović Poljak

Antuna Mihanovića 8A
43000 Bjelovar
043 217 512

Spec. ginekološka ordinacija dr. Romana Švaljek Toth

Josipa Juraja Strossmayera 3
43000 Bjelovar
043 244 999

Poliklinika Došen

Strossmayerova 4
43000 Bjelovar
043 243 110

Silvija Strahimira Kranjčevića 11/II
44000 Sisak
044 510 091

Ginekološka ordinacija dr. Katarina Miškulin

Kralja Tomislava 1
44000 Sisak
044 549 001

Poliklinika Matoc

Franje Lovrića 29
44000 Sisak
044 534 774

Ginekološka ordinacija dr. Sanja Štingl-Vlašić

Vukovarska 41
4440 Glina
044 882 025

Spec. ginekološka ordinacija dr. Igor Lončar

Plitvička 11
47000 Karlovac
047 415 644

Krešimirova 42
51000 Rijeka
051 688 030

Ginekološka ordinacija dr. Marija Prpić Gršković

Ive Marinkovića 11
51000 Rijeka
051 371 193

Spec. ginekološka ordinacija dr. Darja Krešić

Krešimirova 34/1
51000 Rijeka
051 321 552

Franje Čandeka 46/II
51000 Rijeka
051 643 215

Agatićeva ul. 8
51000 Rijeka
072 100 700

Ginekološka ordinacija dr. Edmond Paljušaj

Cesta dalmatinskih brigada 30B
51211 Matulji
051 276 719

Vjekoslava Spinčića 8
51410 Opatija
051 701 693

Ginekološka ordinacija dr. Ana Barišić

Vela placa 4
51500 Krk
051 546 442

Ginekološka ordinacija dr. Vesna Bubić

Miroslava Bulešića 1
52000 Pazin
052 624 028

Rizzijeva ul. 101
52100 Pula
052 633 333

Ginekološka ordinacija dr. Mirjana Radovanac

Domenica Pergolisa 10/A
52210 Rovinj
052 814 458

Laboratorij Rovinj

Matteo Benussi 6
52210 Rovinj
052 811 422

Ginekološka ordinacija dr. Moreno Milevoj

Svetog Mikule 2
52220 Labin
052 858 011

Vladimira Gortana 25
52440 Poreč
052 434 850

Smiljan 13/6
53000 Gospić
053 678 802